Onderzoeksplicht van de koper

Als koper van een woning heeft u een onderzoeksplicht. Dit houdt in dat de verkopende partij niet verantwoordelijk gehouden kan worden voor elk geconstateerd gebrek. Overigens geldt de aansprakelijkheid niet voor gebreken die vooraf zichtbaar waren of dit bij een degelijk onderzoek aan het licht hadden kunnen komen. Als koper is het dan ook van belang om te voldoen aan de onderzoeksplicht bij aanschaf van een woning. Meer weten over de onderzoeksplicht van kopers? U leest het in deze blog!

Onderzoeksplicht koper

Bouwkundige keuring bij twijfel over de onderhoudsstaat

Twijfelt u over de onderhoudsstaat van de woning? Dan is het raadzaam om voor het ondertekenen van de koopovereenkomst een bouwkundige keuring uit te laten voeren. Ook met oog op de aansprakelijkheidsstelling waarmee u als koper van de woning achteraf te maken kan krijgen.

Houdt u zich als koper niet aan de onderzoeksplicht? Dan is het achteraf ontzettend lastig om een verkoper nog aansprakelijk te kunnen stellen. Zelfs bij verborgen gebreken. Door een bouwkundige keuring uit te laten voeren voldoet u aan de onderzoeksplicht en krijgt u inzicht in de huidige onderhoudsstaat van de woning. Voorkom discussie achter en vraag direct een bouwkundige keuring aan!

Informatieplicht van de verkoper

Ook voor de verkopende partij van een woning geldt een verplichting. Er wordt van de verkoper namelijk verwacht dat hij de koper vóór het ondertekenen van de koopovereenkomst inlicht over de hem bekende gebreken: de informatieplicht.

De informatieplicht van bekende gebreken bij de verkopende partij gaat niet zo ver dat duidelijk waarneembare gebreken niet nog eens expliciet gemeld hoeven te worden. Dit valt namelijk onder de mededelingsplicht.

Bouwkundige of verborgen gebreken

Er mag bij een eigendomsoverdracht van een woning verwacht worden dat het object in een staat wordt opgeleverd waarbij normaal gebruik mogelijk is. Uiteraard zijn er uitzonderingen. Bijvoorbeeld als de onderhoudsstaat in verhouding is tot een lagere prijs ten opzichte van vergelijkbare objecten of als de woning wordt verkocht als “kluswoning”. Als verkoper bent u dan ook verplicht om de koper te informeren over bouwkundige of verborgen gebreken. Wordt dit nagelaten? Dan is het voor de kopende partij mogelijk om de verkoper achteraf aansprakelijk te stellen. Heeft de verkopende partij u als koper gewezen op de gebreken? Dan kunt u de verkoper niet meer aansprakelijk stellen.

Heeft u vragen over dit onderwerp? Of wilt u een bouwkundige keuring aanvragen om te voldoen aan de onderzoeksplicht? Dan kunt u contact met ons opnemen. Wij adviseren u graag.

Plan nu een bouwkundige keuring

Vul onderstaand contactformulier in en een van onze adviseurs neemt contact met u op voor de procedure en planning.