Is asbest verwijderen verplicht?

Is een woning voor het jaar 1994 gebouwd? Dan bestaat er een reële kans dat er asbest aanwezig is. Tot dit jaar is asbest een veelgebruikt materiaal in woningen. Bij het kopen van oudere woningen is het daarom verstandig om hierop te letten. Lees hieronder wanneer asbest verwijderen verplicht is.

asbest verwijderen verplicht

Voorkom asbest in woning bij aankoop

Laat u een bouwkundige keuring uitvoeren? Dan wordt er niet specifiek gezocht naar mogelijk asbesthoudend materiaal. Wel zal de inspecteur bij asbestverdacht materiaal melding maken in het bouwkundig rapport. Wilt u zeker weten of er asbest in het huis aanwezig is? Dan raden wij aan om een asbestinventarisatie uit te laten voeren.

Wat is asbest?

Asbest is tot 1994 een veel toegepast materiaal in gebouwen en woningen. Vooral na de Tweede Wereldoorlog werd asbest veel gebruikt in de bouw. Sinds 1 juli 1993 is het verkopen en toepassen van asbest verboden. Dit betekent dat de kans op aanwezige asbest bij woningen die na 1993 gebouwd zijn klein is.

Asbest zelf is wit/grijs, blauw en bruin, maar het materiaal waarin het verwerkt is kan allerlei kleuren hebben. De kleur van asbestverdacht materiaal zegt dus eigenlijk niets. Verder kunt u asbest herkennen aan de vezelige structuur, maar ook dit is vaak moeilijk te zien. Zeker als asbest verwerkt is in ander materiaal. Asbest heeft u in twee structuren, namelijk hechtgebonden en losgebonden (ook wel niet-hechtgebonden genoemd).

Hechtgebonden asbest

Is asbest hechtgebonden? Dan zitten de asbestvezels stevig verwerkt in een ander materiaal, waardoor de kans minimaal is dat deze vezels in de lucht terecht komen. Asbestvezels komen bij hechtgebonden asbest niet of nauwelijks vrij zolang het materiaal in goede staat verkeert en niet wordt gesloopt of bewerkt.

Losgebonden asbest

Losgebonden asbest zit niet vast in een ander materiaal, waardoor de schadelijke asbestvezels gemakkelijk vrij kunnen komen. Dit kan gezondheidsrisico’s veroorzaken. Om deze reden is het verplicht om losgebonden asbest altijd door een gecertificeerd asbestsaneringsbedrijf te laten verwijderen.

Hoe kunt u asbest herkennen?

Asbest herkennen is ontzettend lastig. Eigenlijk kunt u alleen asbestverdacht materiaal herkennen. Als u zeker wilt weten of het materiaal daadwerkelijk asbest bevat, dan is een microscopische analyse nodig. Wilt u zeker weten of een materiaal asbesthoudend is? Dan is het nodig om een gecertificeerd asbestbedrijf een materiaalmonster te laten nemen.

Waar kan asbest in zitten?

Asbest kan zowel in als om het huis aangetroffen worden. Denk bijvoorbeeld aan de dakgoten, rondom de schoorsteen, plafondplaten, riolering, het kruipluik, de stoppenkast, vensterbanken of golfplaten op de schuur. Asbest werd voor het jaar 1994 veelvuldig gebruikt in de bouw, waardoor het destijds in veel materialen is verwerkt.

Asbest laten verwijderen: wat zijn de kosten?

De kosten van asbest verwijderen zijn afhankelijk van veel factoren. Hoeveel asbest is er aanwezig? Is het asbest binnen of buiten? Om welk type asbest gaat het? Is het materiaal verweerd? En hoe is het asbesthoudende materiaal bevestigd? Dit zijn allemaal factoren die invloed hebben op de saneringskosten bij asbest.

Momenteel geeft de overheid geen subsidie voor asbestsanering. Wel is er een fonds waar vanuit leningen verstrekt worden aan minder draagkrachtige particulieren voor het verwijderen van hun asbestdak. Om asbest te laten verwijderen heeft u toestemming nodig van uw gemeente.

Is asbest verwijderen verplicht?

Asbest verwijderen is bij definitie niet verplicht. Wel bent u als huiseigenaar zelf verantwoordelijk voor het asbest in uw woning. Bij sprake van losgebonden asbest of asbest in slechte staat kan de gemeente u dwingen om maatregelen te nemen. In deze situaties kan de gemeente asbest verwijderen of afschermen verplicht stellen.

Wilt u het asbest in of om uw woning laten verwijderen? Dan heeft u toestemming nodig bij de gemeente. Bij het verwijderen van asbest is het doen van een asbestmelding verplicht. Verder is het van belang om u te verdiepen in alle voorschriften voor asbestsanering. De regelgeving is streng en de boetes voor het niet naleven kunnen flink oplopen.

Plan nu een bouwkundige keuring

Vul onderstaand contactformulier in en een van onze adviseurs neemt contact met u op voor de procedure en planning.