Welke fundering heeft mijn huis?

Veel mensen stellen zichzelf de vraag; welke fundering heeft mijn huis? Het is handig om te weten wat voor fundering uw huis heeft bij aankoop, problemen of verbouwen. Laat u bij aankoop van de woning een bouwkundige keuring uitvoeren, dan wordt ook de fundering geïnspecteerd. Zelf kunt u de fundering van uw huis controleren aan de hand van bouwtekeningen, ofwel archieftekeningen, die opgeslagen liggen in het gemeente archief.

Wilt u weten welke fundering uw huis heeft? Dan kunt u bij de afdeling Bouw- en Woningtoezicht de oorspronkelijke bouwtekeningen opvragen. Op deze archieftekeningen kunt u achterhalen welke fundering uw woning heeft.

beton fundering

Welke soorten fundering zijn er?

Uw woning kan gebouwd worden op twee soorten funderingen, namelijk een fundering op staal of een fundering op palen. Beide soorten fundering hebben hun eigen voordelen en nadelen. Hieronder lees je kort meer over de twee type funderingen.

Fundering op staal

Een fundering op staal is een funderingswijze waarbij de dragende grondlaag dichter tegen het grondoppervlak ligt. In dit geval heeft “op staal” niets te maken met het materiaal staal en betekent het eigenlijk “op de grond”. Dit type fundering wordt namelijk direct onder het oppervlak geplaatst in een uitgegraven stuk grond. Bij een fundering op staal rusten de wanden of muren rechtstreeks op de draagkrachtige bodem. Is de draagkracht van de bodem onder de woning voldoende? Dan is een fundering op staal de beste en voordeligste optie. Deze funderingswijze wordt vaak toegepast bij kleine schuren en woningen op een zandgrond. In het oosten van Nederland wordt er over het algemeen vaker gekozen voor een fundering op staal. Dit komt omdat de dragende grondlaag hier dichter tegen het grondoppervlak ligt.

Fundering op palen

Bij deze funderingswijze brengt men palen of heipalen aan tot de dragende ondergrond wordt bereikt. Dit zorgt ervoor dat het gewicht van de fundering en bijvoorbeeld uw woning of schuur direct wordt gedragen door de draagkrachtige bodem. Vooral in de randstad en het westen van Nederland wordt er vaak gekozen voor een fundering op palen. Dit komt door de ondergrond die grotendeels bestaat uit klei en veen.

Waarom is het handig om te weten welke fundering mijn huis heeft?

De fundering is een essentieel onderdeel van uw woning dat door veel mensen over het hoofd wordt gezien. Terwijl er genoeg situaties zijn waarbij het type fundering essentieel is. Hieronder een aantal voorbeelden waarbij het van belang is om te weten welke fundering uw huis heeft:

  • Bij de bouw van een garage, schuur, berging of schutting
  • Bij het aanvragen van een bouwvergunning
  • Bij het verwijderen van een dragend element (zoals een draagmuur)
  • Bij het realiseren van een aanbouw of uitbouw
  • Bij het toevoegen van meer gewicht (zoals het toevoegen van een dakterras)
  • Wanneer de huidige fundering meer gewicht te verduren krijgt

Plan nu een bouwkundige keuring

Vul onderstaand contactformulier in en een van onze adviseurs neemt contact met u op voor de procedure en planning.