Bruto-vloeroppervlak (BVO)

BVO staat voor bruto-vloeroppervlakte. Het bruto-vloeroppervlak van een ruimte is het oppervlak gemeten op vloerniveau langs de buitenomtrek van de opgaande scheidingsconstructies die de desbetreffende ruimte omhullen.

bruto vloeroppervlak bvo

Betekenis van BVO

BVO is een veelgebruikte term in de vastgoedwereld. Zo wordt er gesproken over het bruto vloeroppervlak bij een energieprestatie inspectie, een investeringsraming, NEN2580 meting of een gebouwanalyse. Het BVO van een gebouw is de som van de gemeten bruto-vloeroppervlakten van alle bouwlagen van een vastgoedobject.

Hoe wordt het bruto-vloeroppervlak gemeten?

Nu weet u dat BVO staat voor bruto-oppervlak waarmee het totale oppervlak gemeten op vloerniveau wordt aangegeven, maar hoe wordt dit gemeten? Voor het bepalen van het BVO van een gebouw zijn er nog een aantal zaken waarop gelet moet worden. Zo geldt ter aanvulling op bovenstaande het volgende:

  • Grenst een binnenruimte aan een andere binnenruimte? Dan moet er gemeten worden tot het hart van de betreffende scheidingsconstructie.
  • Grenst er een gebouwgebonden buitenruimte aan een binnenruimte? Dan moet het grondvlak van de scheidingsconstructie volledig toegerekend worden aan de bruto-vloeroppervlakte van de binnenruimte.
  • Het bruto-vloeroppervlak van een overdekte gebouwgebonden buitenruimte zonder vaste buitenbegrenzing is gelijk aan de verticale projectie van het overdekte bouwdeel. Ongeacht de wijze van verharding of de vloerconstructie.
  • Is het grondvlak van een schalmgat of vide groter dan 4 vierkante meter? Dan wordt dit vloeroppervlak niet meegerekend bij de bepaling van het BVO.
  • Indien het grondvlak van een nis, uitsparing of incidenteel uitspringend bouwdeel kleiner is dan 0,5 vierkante meter, dan moet dit bij bepaling van de grenslijn genegeerd worden.

Bruto-vloeroppervlakte van een gebouw

Het BVO van een gebouw wordt bepaald door gemeten bruto-vloeroppervlakten van tot het gebouw behorende binnenruimten op alle bouwlagen van een vastgoedobject bij elkaar op te tellen. Ook de oppervlakte van een trapgat, leidingschacht en liftschacht op elk vloerniveau moet tot de BVO van een gebouw gerekend worden. Hetzelfde geldt voor de oppervlakte van een vrijstaande uitwendige kolom groter dan 0,5 vierkante meter.

De oppervlakte van buitenruimten zoals balkons, dakterrassen, loggia’s en dergelijke worden niet tot de bruto-vloeroppervlakte van een gebouw gerekend.

Bruto-vloeroppervlakte volgens NEN2580

Wilt u weten van het bruto-vloeroppervlak (BVO) van uw vastgoedobject is? In de NEN2580 normering staat precies hoe er gemeten moet worden om de bruto-vloeroppervlakte van een ruimte of gebouw te bepalen. Na het aanvragen van een NEN2580 meting wordt er een afspraak gepland waarbij onze professionele inmeter het pand komt inmeten. Op basis van de gemeten gegevens wordt er een meetrapport opgesteld.

In dit meetrapport staat onder andere: een overzicht van vloeroppervlakten per ruimte, plattegronden (2D en 3D), gebruiksoppervlak (GO), verhuurbare vloeroppervlak (VVO), bruto vloeroppervlak (BVO) en het netto vloeroppervlak (NVO).

Meer weten over de NEN2580 of direct een afspraak inplannen? Neem gerust contact met ons op via 085 130 1567.

Plan nu een bouwkundige keuring

Vul onderstaand contactformulier in en een van onze adviseurs neemt contact met u op voor de procedure en planning.